Εταιρεία

Η Imperial Solutions PLc, είναι μία πρωτοποριακή εταιρεία Παροχής Υγείας με έδρα την Ελλάδα, που προσφέρει αρωγή, συντονισμό και οργάνωση σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών, ασφαλιστικών, ταξιδιωτικών, υπηρεσιών οδικής και τεχνικής φύσεως βοήθειας εταιρειών, σε γηγενείς/ντόπιους και αλλοδαπούς επισκέπτες. Ως Ιατρικός Πάροχος Βοήθειας, πλήρως στελεχωμένος από προσωπικό που διαθέτει εμπειρία ετών, μπορεί και προσφέρει επαγγελματική αρωγή όχι μόνο μεμονομένα σε ασθενείς και πελάτες, αλλά και σε όλες τις εταιρείες παροχής Ιατρικών υπηρεσιών καθώς και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή της δύναμής μας, είναι η εξαίρετη, έμπειρη και πολύγλωσση επαγγελματική ομάδα, που αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς, τουριστικούς  πράκτορες , διαχειριστές και διεκπεραιωτές ασφαλειών, ελεγκτές κόστους, ταξιδιωτικούς τουριστικούς εκπροσώπους, τουριστικούς εμπορικούς αντιπροσώπους κ.α. Με πολυετή κατάρτιση στον τρόπο διαχείρισης Ιατρικών περιστατικών, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη συνεργασία τοπικών αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται και παρέχουν υπηρεσίες στο Ιατρικό κλάδο, είμαστε πάντα σε θέση να βρίσκουμε φερέγγυες λύσεις και να ανταποκρινόμαστε ταχύτατα σε κάθε ιδιαίτερη ανάγκη σας.What we stand for

Assistance for Medical

Technical and organizational aid to locals and foreigners in Greece.


Immediate and professional assistance

Our solution driven team offers immediate and professional assistance.


Know-how of the industries

Paired with our reliable collaborating networks of medical facilities.
Medical Assistance makes up the roots of Imperial Solutions.

24/7 Alarm Center for Medical Assistance and GuidanceImperial Solutions offers an extensive menu of organizational services.

Organizational Services
Imperial Solutions makes use of our skill in local and foreign insurance processing.

Cost Control for Inpatient and Outpatient ClaimsMedical Tourism in Greece is one of the best options available to people across the world.

Customized Medical Solutions- Medical and Health Tourism


logo_website_imperial-white

Inclusive range of medical procedures and packages available in many languages.

When you think about your health, you want to be able to choose when, where and how you receive medical care.

Latest news

    Follow Us On InstagramFollow Us On Facebook

    © 2021 Imperial Solutions. All rights reserved. Design by fourthedesign